PHP Resim Oluşturma

Bu dökümanda sizlere PHP'de dinamik resim elde etmenizi sağlayacak sistemi anlatacağım. PHP'de resim oluşturmak için bazı fonksiyonlar zaten tanıtılmış durumdadır. İşimiz zor görünse de bu yüzden işimiz kolay.

Peki bu bize neler sağlayacak. doğrulama kodu , floodlardan korunmak için, yapımı ; spamlardan korunmak için üyelerin maillerinin resimlenerek gösterilmesi vs. İş tamamen sizin hayal gücünüze kalmış Kodlarımıza geçelim; 

ImageCreate(): Resimi oluşturmaya yarar. İki değer girilmelidir: 1. Genişlik 2. Yükseklik.

ImageColorAllocate(): Renk tanıtmaya yarayan fonksiyon.Rengi bir değere atamayı sağlar. Dört değer girilmelidir: 1.ImageCreate ile oluşturulan resim değişkeni 2.Kırmızı renk değeri 3.Yeşil renk değeri 4. Mavi renk değeri.[RGB değerleri 0-255 arası ].

ImageString():Resimin üzerine yazı yazmayı sağlar. Altı değer girilmelidir: 1.ImageCreate ile oluşturulan resim değişkeni 2.Yazılacak yazının büyüklüğü 3.Yazının "x" koordinatı 4.Yazının "y" koordinatı 5.Yazılacak yazı 6.ImageColorAllocate ile tanıtılan renk değeri.

ImageJpeg() : Yapılan resmin bir Jpeg olmasını sağlar. 3 değer girilebilir biri mutlaka girilmeli diğer ikisi opsiyoneldir: 1.ImageCreate ile oluşturulan resim değişkeni 2.Eğer resim kayıt edilecekse kayıt ismi 3.Resmin kalitesi.

ImageGif():Yapılan resmin bir Gif olmasını sağlar. 2 değer girilebilir biri mutlaka girilmeli diğeri opsiyoneldir: 1.ImageCreate ile oluşturulan resim değişkeni 2.Eğer resim kayıt edilecekse kayıt ismi.

ImagePng():Yapılan resmin bir Png olmasını sağlar. 4 değer girilebilir biri mutlaka girilmeli diğer üçü opsiyoneldir: 1.ImageCreate ile oluşturulan resim değişkeni 2.Eğer resim kayıt edilecekse kayıt ismi.3.Resmin Kalitesi 4.Kullanılacak filtre.

ImageDestroy(): Hafızayı temizler. İşlemin yeniden yapılması için Php dosyasının sonuna eklenmelidir.

şimdi örnek kod ile bir uygulama yapalım

 

header ("Content-type: image/jpeg"); // Bu kodla resmin image.php ye atanmasını ve bu sayfanın resim olarak algılanmasını sağlarız
$resim = ImageCreate (350,350); // Resimi oluşturduk

$arkaplan=ImageColorAllocate($resim , 30  , 144 , 255); // Arkaplan rengini tanıttık
$beyaz = ImageColorAllocate ($resim , 255 , 255 , 255); // Beyaz rengi tanıttık

ImageString($resim, 30 , 40 , 160 , "EnesDayanc.com Resim Denemesi", $beyaz); // resmin üzerine yazı yazdırdık
ImageJpeg($resim,NULL,100); // Resmimizin bir jpeg olduğunu söyledik

ImageDestroy($resim); // Hafızayı temizledik

kodların çalışır haline http://enesdayanc.com/projeler/phpresimolusturma/ adresinden ulaşabilirsiniz