PHP Metnin Başındaki Ve Sonundaki Özel Karakterleri Temizlemek

Php'de bazen kullanıcıdan gelen değişkenlerin başındaki ve sonundaki boşlukları ve özel karakterleri temizlemek gerekebiliyor bunun için size trim fonksiyonundan bahsedeceğim. "trim()" fonksiyonu vermiş olduğunuz değişkenin başındaki ve sonundaki özel karakter ve boşlukları temizler. "trim()" fonksiyonunun temizlediği karakterler aşağıdaki gibidir.

" " (ASCII 32 (0x20)), sıradan boşluk.
"\t" (ASCII 9 (0x09)), sekme.
"\n" (ASCII 10 (0x0A)), satırsonu.
"\r" (ASCII 13 (0x0D)), satırbaşı.
"\0" (ASCII 0 (0x00)), NUL-bayt.
"\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), dikey sekme.

"trim()" fonksiyonunun kullanım örneğine gelecek olursak :

//başında ve sonunda özel karakterler olan bir değişken tanımlıyoruz
$metin = " Enes Dayanç     \n";

//değişkeni trim fonksiyonuna yollayarak istemediğimiz kısmın  temizlenmesini sağlıyoruz 
$temiz_metin = trim($metin);

echo $temiz_metin;
//bu kodun çıktısı "Enes Dayanç" olacaktır

 

"trim()" fonksiyonunu ben haberlerde etiket oluştururken lazım olduğu için kullanıyorum. Farklı projelerde farklı amaçlarla kullanılabilir.