C# Siteden HTML okuma

Bu yazımızda istediğimiz bir sitenin HTML kodlarını nasıl alacağımızı anlatacağım. Bu sayede kendi sitenize içerik sağlayan ufak bir bot yazabilirsiniz.Önce formumuza bir adet buton ve bir adet textbox koyuyoruz daha sonra koyduğumuz textbox'ın Multiline özelliğini true yapıyoruz ve istediğimiz boyutta boyutlandırıyoruz.
Önce Aşağıdaki kütüphaneleri projenize ekliyoruz.

using System.Net;
using System.IO;

Şimdi butonumuzun click olayına aşağıdaki kodları ekliyoruz.

string adres = "http://servis.chip.com.tr/chiponline.xml"; //Ben burada chip sitesinden kodlar alacağım için bu
// adresi yazdım siz değiştirebilirsiniz.
HttpWebRequest kodual = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(adres);
kodual.Method = "GET"; //kodu hangi methodla isteyeceğimizi belirttik
WebResponse kodualdim = kodual.GetResponse();
StreamReader okuma = new StreamReader(kodualdim.GetResponseStream(), System.Text.Encoding.Default);
string siteninkodu = okuma.ReadToEnd();
textBox1.Text = siteninkodu; //aldığım kodu textbox'ın içine aktardım 
okuma.Close();
kodualdim.Close();