C++ Matris Toplama

Sizlere matrisler üzerinde bir kaç işlem daha göstermek istedim bu sefer 3×3 lük 2 adet matrisin elemanlarını kullanıcıdan istiyeceğiz ve bu matrisleri birbiri ile Toplayıp ekrana yazdıracağız. Kodlarımıza Gelecek Olursak
 

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

void main()
{
  int A[3][3];
  int B[3][3];
  int C[3][3];
  int j;
  int i;

  for(i=0;i<3;i++)//A. matrisi istiyoruz
  {
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      cout<<"1. matris "<<i+1<<". satir "<<j+1<<". sutun ";
      cin>>A[i][j];

    }
  }

  for(i=0;i<3;i++)//A. matrisi istiyoruz
  {
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      cout<<"2. matris "<<i+1<<". satir "<<j+1<<". sutun ";
      cin>>B[i][j];
    }
  }

  int toplam = 0;

  for(i=0;i<3;i++)//A. ve B. matrisi toplayıp C matrisine atıyoruz
  {
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      C[i][j]=(A[i][j]*B[i][j]);
    }
  }
  
  for(i=0;i<3;i++)//C matrisini ekrana yazdırıyoruz
  {
    for(j=0;j<3;j++)
    {
      cout<<C[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
  }

  getch();
}

aslında b matrisi girildiği sırada direk olarak toplama işlemi yapılabilinirdi fakat kafanızın karışmaması açısından her işlemi ayrı ayrı yaptım.