C# Matris Çarpma

Bu yazımda C# ile 2 adet kare matrisi birbiri ile çarpacağız ve sonucu ekrana yazdıracağız. Ayrıca Kodun mantığını anladıktan sonra istediğiniz programlama dili ile matris çarpabilirsiniz.

Şimdi gelelim açıklamalı C# kodlarımıza:


#include 
#include 

using namespace std;

void main()
{
	int A[3][3]; //A matrisini tanımlıyoruz
	int B[3][3]; //B matrisini tanımlıyoruz
	int C[3][3]; //C matrisini tanımlıyoruz
	int j,i,k; //j, i ve k değişkenlerini tanımlıyoruz


	for(int i=0;i<3;i++)
	{
		for(int j=0;j<3;j++) //iç içe iki adet for oluşturuyoruz çünkü satır ve sutunda ilerliyeceğiz
		{
			cout<<"1. matris"<>A[i][j]; //kullanıcıdan A matrisini istiyoruz

		}
	}

	for(int i=0;i<3;i++)
	{
		for(int j=0;j<3;j++) //iç içe iki adet for oluşturuyoruz çünkü satır ve sutunda ilerliyeceğiz
		{
			cout<<"2. matris"<>B[i][j]; //kullanıcıdan B matrisini istiyoruz
		}
	}

	for (i = 0; i < 3; i++)
      {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
          for (k = 0; k < 3; k++) //3 adet for yazdık çünkü her elemanda dolaşacağız ve her eleman için çarpımları toplayıp C matrisine atayacağız
          {
            C[i, j] += A[i, k] * B[k, j];
          }
          Console.Write(C[i, j] + "t");
        }
        Console.WriteLine();
      }

	getch();


}