C++ Asal Sayı Toplama

Evet arkadaşlar ilk kod içerikli yazımda c++ ile 0 dan 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplayan programı yazacağım. Kodlar aşağıda göründüğü gibidir.

#include 
#include 

using namespace std;

void main()
{
	int i = 0;
	int j = 0;
	int sayac = 0;
	int toplam = 0;

	for(i=2;i<100;i++)
	{
		for(j=i;j>0;j--)
		{
			if((i%j)==0)
			{
				sayac++;
			}
		}
		if(sayac==2)
			{
				toplam=toplam+i;
			}
		sayac=0;
	}

	cout<<"toplamlari: "<