ASP.NET C# Fonksiyon Kullanımı

ASP.NET C# İÇİN fonksiyon yazmak gerçekten çok önemli bir olay aslında diğer dillerden pek farkı yok o yüzden bu yazıyı okuduğunuzda diğer diller içinde size yazrdımcı olacaktır.

öncelikle projemizin amacını anlatacağım ve sonra tasarıma ve kodlamaya geçeceğiz. Amacımız projemizde bulunan 2 textbox üzerindeki sayıları almak ve bunları yazacağımız fonksiyon ile toplayıp labelin içine yazdıracağız.

şimdi bu işlemleri yapabilmemiz için projemize 2 adet textbox bir adet buton ve bir adet label ekliyoruz. Butonun click olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz.

Label1.Text = topla(TextBox1.Text,TextBox2.Text);

şimdi topla isimli fonksiyonumuzu yazıyoruz

static string topla(string a,string b)
  {
    string toplam;
    int n;
    n = Convert.ToInt32(a) + Convert.ToInt32(b);
    toplam = Convert.ToString(n);
    return toplam;
  }

topla fonksiyonumuzu kısaca açıklayacak olursak kendisine gelen iki adet string ifadeyi int’e çeviriyor ve bunları toplayıp bunu n değişkenine atıyor daha sonra topla isimli string ifadeye int olan n ifadesini string ifadeye çevirerek atıyor ve en sonunda toplam isimli string ifadeyi geri döndürüyoruz